Tevékenységek

Az alapítvány célja: Az időskorúak kulturális és sport tevékenységének támogatása, kiszélesítése. Az időskorúak aktív foglalkoztatásának elősegítése, új generációs képzés (nyelv, informatika) az időskorúak közlekedésének segítése.

Generációk közötti átjárhatóság, nagyszűlő – unoka kapcsolat erősítése, nyári cseretáboroztatás, egészségre nevelő tábor létrehozása. A Világ kinyilik program megvalósítása az időskorúak utaztatásával, cserelátogatásával.

Kibővített céljaink:

Minden olyan tevékenység amely közvetve vagy közvetlenül  a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését szolgálja.

Az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenységek.

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés. Ennek keretében szívesen csatlakozunk más partner szervezetekhez.

Gyermek és ifjuságvédelem, gyermeksport támogatása.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Fontos számunkra a közösségi tér megteremtése a népi hagyományőrzés keretében.

Visszakívánjuk állítani a népi közöségi tereket pl fonó  hangulatát.


Tagság

Tagságról szóló információkat itt megtekintheti, bárkit szívesen fogadunk.